Deel je ervaringen

Als klant

Heb je klantervaringen die je van het hart moeten? Zowel positieve, waarvan je echt wil dat iedereen weet hoe goed jij als klant behandeld werd, als negatieve, waardoor je echt gefrustreerd rondloopt? 

Heb je tips of concrete aanbevelingen voor bedrijven rond realistische klantgerichte attenties die bedrijven zouden kunnen gebruiken?

Deel ze met ons.  

Als medewerker

Heb jij als medewerker verhalen over hoe je luistert naar je klanten, welke klantmetingen jullie uitvoeren, welke doelen of KPI's klantgerichtheid stimuleren of net tegenwerken, hoe jullie éénduidig en consistent met de klant communiceren?

Heb je verhalen over hoe jullie barrières voor klantgerichtheid hebben overwonnen en hoe jullie oude gewoontes hebben veranderd naar nieuw klantgericht gedrag?

Deel ze met ons.  


Jouw ideeën en tips worden anoniem verwerkt in de columns die Els Dhaeze schrijft en de workshops die ze geeft bij bedrijven uit diverse sectoren. Indien gewenst kan de informatie doorgegeven worden aan de betreffende organisaties. Je e-mail adres wordt in geen enkel geval doorgegeven, maar wordt alleen gebruikt indien verduidelijking van je verhaal nodig is.

Extra info